Rozdział o Snoezelen w specjalistycznym podręczniku PZWL Wydawnictwo Lekarskie