Światowy Kongres Snoezelen ISNA-MSE odbędzie się w tym roku w Pradze!

Warto skorzystać z tak bliskiej lokalizacji Kongresu. Pochodzący z różnych państw specjaliści i sympatycy Snoezelen (Sali Doświadczania Świata) spędzą razem fascynujące dwa dni w Pradze.
Już dzisiaj zarezerwuj ten ważny termin: 17 –18.10.2019. Posłuchamy ciekawych wykładów. Będziemy uczestniczyć w blokach warsztatowych, rozmawiać ze sobą i nawiązywać nowe snoezelenowe przyjaźnie. 

Jest też i polski akcent. Do grona dwunastu międzynarodowych prelegentów została zaproszona dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann – przewodnicząca ISNA-MSE POLSKA oraz wykładowca przedmiotu Snoezelen na studiach licencjackich i magisterskich terapii zajęciowej (AWF w Krakowie).

Szczegółowy program oraz możliwość zakupu biletu wstępu na Kongres są dostępne bezpośrednio na stronie organizatora:

A tu można pobrać program w pliku PDF 

w języku angielskim:

Kongres ISNA-MSE 2019 Praga.pdf

Do zobaczenia w Pradze!


Kształcenie w ISNA-MSE

Uczestniczenie w kursach pierwszego i drugiego stopnia organizowanych przez ISNA-MSE daje określone uprawnienia.  

Certyfikat pierwszego stopnia uprawnia do prowadzenia zajęć w Snoezelen (Sali Doświadczania Świata). 

Certyfikat drugiego stopnia jest potwierdzeniem posiadania wiedzy w takim zakresie, że wolno ją przekazywać dalej – a więc prowadzić szkolenia pierwszego stopnia. 

Jest jeszcze trzeci stopień w tej hierarchii, który posiada ograniczona liczba członków ISNA-MSE. To tytuł międzynarodowego nauczyciela / trenera ISNA-MSE. Otrzymują go wyłącznie osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju metody Snoezelen w swoim kraju i na świecie, wnosząc znaczący wkład w teorię i praktykę Sali Doświadczania Świata. Posiadanie stopnia trzeciego uprawnia do nadawania stopnia pierwszego i drugiego. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.