Telefon do ISNA-MSE Polska: 728 776 241

Kontakt mailowy: 

info@isna-mse.org.pl
- z tego adresu będziemy najczęściej wysyłać do Ciebie ważne informacje


szkolenia@isna-mse.org.pl

- szkolenia kwalifikacyjne I i II stopnia (certyfikat ISNA-MSE) w terminach i w miejscach ustalonych przez ISNA-MSE Polska

- szkolenia informacyjne (zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu) na miejscu u Zleceniodawcy

 

ekspert@isna-mse.org.pl

- dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Międzynarodowy Nauczyciel Snoezelen i Międzynarodowy Specjalista Snoezelen

 

pytanie@isna-mse.org.pl

pytania, które chcesz zadać ISNA-MSE Polska

 

mojesnoezelen@isna-mse.org.pl

informacje, opisy, zdjęcia od Ciebie, które zamieścimy na portalu ISNA-MSE Polska

 

pomoc@isna-mse.org.pl

- propozycje wsparcia tego portalu i idei Snoezelen

 

sekretariat@isna-mse.org.pl

- wszystkie inne sprawy nie należące do powyższych tematów


admin@isna-mse.org.pl

- uwagi dotyczące technicznego funkcjonowania portalu, zauważone błędy itd.