Dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann - jedyny w Polsce certyfikowany przez międzynarodową radę ISNA-MSE nauczyciel / trener metody Snoezelen.

Światowe kierownictwo ISNA-MSE wyraziło w ten sposób uznanie dla całokształtu wieloletniego zaangażowania i pracy dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann na rzecz rozpowszechniania i profesjonalizacji metody Snoezelen. A w szczególności: 

- Pierwsze tłumaczenie na język polski sztandarowego dzieła twórców Snoezelen:

Jan Hulseegge, Ad Verheul - Snoezelen – Een andere Werled

Tytuł polski: Snoezelen nieco inny świat, Kraków 1993. 

- Zaproponowanie i propagowanie polskiej nazwy metody Snoezelen: Sala Doświadczania Świata. 

- Wprowadzenie metody Snoezelen do kształcenia akademickiego w Polsce (przygotowanie i prowadzenie przedmiotów dotyczących metody na studiach I i II stopnia w Katedrze Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie). 

- Napisanie pierwszego w Polsce kompleksowego opracowania poświęconego metodzie Snoezelen:

Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Wrocław 2013. 

- Promowanie prac dyplomowych i magisterskich z zakresu metody Snoezelen. 

- Prezentowanie metody Snoezelen na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Bezpośredni kontakt mailowy 

ekspert@isna-mse.org.pl