Telefon do ISNA-MSE Polska: 728 776 241

kontakt mailowy: szkolenia@isna-mse.org.pl

Aktualizacja terminów certyfikowanych szkoleń Snoezelen (Sala Doświadczania Świata).

Zapraszamy na szkolenia w Krakowie w następujących terminach:

19-20.06.2021 (ostatnie wolne miejsca)

2-3.10.2021 (wolne miejsca)