Telefon do ISNA-MSE Polska: 728 776 241

kontakt mailowy: szkolenia@isna-mse.org.pl

Aktualizacja terminów certyfikowanych szkoleń Snoezelen (Sala Doświadczania Świata).

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie:

20-21.11.2021