Pracownia Naukowo-Badawcza
Katedra Terapii Zajęciowej