AKTUALNE INFORMACJE O SZKOLENIACH 

W KRAKOWIE I SZKOLENIACH WYJAZDOWYCH

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE PIERWSZEGO STOPNIA ISNA-MSE

Miejsce szkolenia: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków.

Następne szkolenia pierwszego stopnia:
11-12. czerwca 2022 KRAKÓW (ostatnie miejsca!)

25-26. czerwca 2022 KRAKÓW

zgłoszenia mailem: szkolenia@isna-mse.org.pl

Godziny szkolenia: sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA:

sobota

10:00-11:30 Geneza i istota Snoezelen

11:45-13:15 Definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen

13:15-13:45 Lunch

13:45-15:15 Zasady metodyczne Snoezelen część I – teoretyczna

15:30-15:30 Zasady metodyczne Snoezelen część II – praktyczna (warsztat)

16:30-17:15 Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata

17:15-18:00 Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen 

niedziela

9:00-12:15 Planowanie Sali Doświadczania Świata dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat

12:15-12:45 Lunch

12:45-16:00 Planowanie zajęć w Sali Doświadczania Świata strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat

W trakcie szkolenia wizyty studyjne we wzorcowych Salach Doświadczania Świata

KOSZT

Cena dla każdego uczestnika:  990 zł netto / brutto. (W przypadku finansowania ze środków publicznych cena przy zwolnieniu z VAT wynosi również 990 zł.)

W cenie szkolenia:

- Materiały szkoleniowe (książka z DVD: „Snoezelen - Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. )

- Wyżywienie (serwis kawowy oraz obiady).

- Doradztwo i certyfikowany projekt Sali Doświadczania Świata (lub modernizacji już istniejącej) dla placówki.

POTWIERDZENIE:

Certyfikat ISNA-MSE POLSKA

Uczestnicy szkolenia zyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Salach Doświadczania Świata, dysponując wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z teorią i praktyką ISNA-MSE oraz wybranymi treściami kształcenia w ramach przedmiotu akademickiego „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata”.Szkolenie wyjazdowe w placówce: 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA: KONCEPCJA SNOEZELEN I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) - geneza i istota.

CZĘŚĆ II. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) - osiem zasad metodycznych.

CZĘŚĆ III. Sala Doświadczania Świata - aranżacja, sprzęt, wyposażenie.

CZĘŚĆ IV. Wykład / warsztat do wyboru przez placówkę.

Przykładowe tematy:

- Specyfika zajęć w Sali Doświadczania Świata z dziećmi.

- Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata.

- Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen.

- Zajęcia według scenariusza w Sali Doświadczania Świata.

KOSZT:

-  Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie, zależnie od liczby uczestników i specyfiki szkolenia wynikającej z oczekiwań Zamawiającego.

Uwaga:

- Do cen netto doliczamy obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

- Jeżeli natomiast szkolenie będzie finansowane ze środków publicznych zgodnie z wytycznymi ustawy, to wtedy obowiązuje zwolnienie z VAT. A więc cena netto będzie równocześnie ceną brutto. W takim wariancie prosimy o nadesłanie mailem skanu oświadczenia - koniecznie przed terminem szkolenia. 

Termin płatności faktury VAT: do 14 dni po odbyciu szkolenia. Na życzenie zamawiającego możliwe jest również wcześniejsze wystawienie faktury proforma. Wtedy finalna fakturę VAT wystawiamy najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu przelewu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

7 – 8 godzin z krótkimi przerwami dla wykładowcy i uczestników. Przerwy pomiędzy poszczególnymi modułami i / lub na życzenie uczestników.

Godzina rozpoczęcia do ustalenia, w przedziale 8:30 – 10:00.


 

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE DRUGIEGO STOPNIA    ISNA-MSE