Prace licencjackie i magisterskie

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Wydział Rehabilitacji Ruchowej

Katedra Terapii Zajęciowej

Zakład Klinicznych Form Terapii Zajęciowej 

Promotor: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann 


Praca licencjacka: Wykorzystanie metody Snoezelen z dzieckiem z upośledzeniem rozwoju psychoruchowego na przykładzie opisu przypadku. (2018)

 

Praca licencjacka: Zastosowanie metody Snoezelen w terapii zajęciowej z pacjentami demencyjnymi. (2018)

 

Praca licencjacka: Wpływ metody Snoezelen na samopoczucie 27-letniej kobiety z MPD – opis przypadku. (2018)

 

Praca licencjacka: Zastosowanie Snoezelen jako metody terapii zajęciowej w pracy z osobami autystycznymi (2018)

 

Praca licencjacka: Zastosowanie metody Snoezelen u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (2016)

 

Praca licencjacka: Zastosowanie metody Snoezelen z dziećmi autystycznymi. (2016)

 

Praca magisterska: Ocena poziomu funkcjonowania Sal Doświadczania Świata (pomieszczeń Snoezelen) w Polsce na wybranych przykładach. (2018)