Żądaj oryginału! Nie zadowalaj się podróbkami...

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE (DWA STOPNIE). SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE. SZKOLENIA STACJONARNE I WYJAZDOWE. KONSULTACJE. PORADNICTWO. PLANOWANIE POMIESZCZEŃ.  PROJEKTY BADAWCZE (KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE). PUBLIKACJE.


NOWOŚĆ! 

SKORZYSTAJ SAM I POINFORMUJ KOLEŻANKI I KOLEGÓW :-)

BEZPŁATNIE I LEGALNIE!
NOWY PODRĘCZNIK O TEMATYCE SNOEZELEN W JĘZYKU ANGIELSKIM.

WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDZIESZ TUTAJ:szkolenia@isna-mse.org.pl

Zapraszamy do uczestnictwa po wakacjach.

Już można rezerwować miejsca na szkolenia w podanych poniżej terminach.

Certyfikowane szkolenia pierwszego stopnia:

16-17 września Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za pełen zaangażowania udział w pierwszym powakacyjnym szkoleniu!

21-22 października

25-26 listopada

1. Pobierz formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. 

2. Wypełnij. 

3. Zeskanuj lub zrób wyraźne zdjęcie. 

4. Prześlij plik: szkolenia@isna-mse.org.pl 

5. Czekaj na potwierdzenie. Nadejdzie w tym samym lub następnym dniu roboczym.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie I stopnia.pdf

PROGRAM SZKOLENIA:

sobota

10:00-11:30 Geneza i istota Snoezelen   
11:45-13:15 Definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen   
13:15-13:45 Lunch   
13:45-15:15 Zasady metodyczne Snoezelen część I – teoretyczna   
15:30-15:30 Zasady metodyczne Snoezelen część II – praktyczna (warsztat)   
16:30-17:15 Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata   
17:15-18:00 Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen 

niedziela

9:00-12:15 Planowanie Sali Doświadczania Świata. Dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat
12:15-12:45 Lunch
12:45-16:00 Planowanie zajęć w Sali Doświadczania Świata strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat
W trakcie szkolenia wizyty studyjne we wzorcowych Salach Doświadczania Świata

Cennik szkolenia I. stopnia 2023 (obowiązuje od 6.01.2023)

- 890 zł netto (1094,70 zł z VAT)

- 990 zł dla osób fizycznych i podmiotów uprawnionych do otrzymywania faktur VAT ze stawką „zwolnione”.

W cenie szkolenia:
- Materiały szkoleniowe.
- Wyżywienie (serwis kawowy oraz obiady).
- Doradztwo i certyfikowany projekt Sali Doświadczania Świata (lub modernizacji już istniejącej) dla placówki.
POTWIERDZENIE:
Certyfikat ISNA-MSE POLSKA
Uczestnicy szkolenia zyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Salach Doświadczania Świata, dysponując wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z teorią i praktyką ISNA-MSE oraz wybranymi treściami kształcenia w ramach przedmiotu akademickiego „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata”.
Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) przynosi efekty terapeutyczne i pedagogiczne, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
1. Przestrzeń Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) zostanie poprawnie zaaranżowana i wyposażona.
2. Osoba prowadząca zajęcia w Sali Doświadczania Świata będzie posiadała odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metody Snoezelen.  
Misją ISNA-MSE POLSKA jest pomoc w prawidłowym, bezpiecznym i przynoszącym optymalne korzyści stosowaniu metody Snoezelen.  
Poprawnie realizowana metoda Snoezelen posiada wręcz nieograniczony potencjał terapeutyczny, pedagogiczny i relaksacyjny, który można wykorzystać z różnymi grupami odbiorców.
Natomiast błędne stosowanie metody Snoezelen przynosi wiele bardzo poważnych zagrożeń: przede wszystkim dla uczestnika zajęć, ale także dla osoby prowadzącej zajęcia. 
Czujemy się zobligowani do złożenia następującego Oświadczenia:

Ostatnio pojawiają się rozmaite oferty prowadzenia kursów i warsztatów z dziedziny terapii Snoezelen. Bardzo często punkty programu tych kursów i warsztatów są identyczne lub łudząco zbieżne z programem szkoleń, które zostały opracowane i są prowadzone przez nasze Stowarzyszenie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie udzielaliśmy pozwolenia na wykorzystywanie naszego programu żadnej organizacji, podmiotowi gospodarczemu. czy osobie fizycznej. Opracowane przez nas programy stanowią naszą własność intelektualną.

Zwracamy uwagę na, że osoby prowadzące tego rodzaju kurs czy warsztaty nie posiadają kwalifikacji nadanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ISNA-MSE Środowiska Polisensoryczne.

Chcemy podkreślić, że aby prowadzić jakiekolwiek szkolenie certyfikowane przez ISNA-MSE należy posiadać kwalifikacje Międzynarodowego Specjalisty i Międzynarodowego Nauczyciela Snoezelen przyznane przez ISNA-MSE. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość wiedzy przekazywanej podczas wszelkich tego rodzaju kursów i warsztatów, a tym bardziej nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje błędnego nauczania.

Podkreślamy również, że uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i warsztatu nie jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu szkolenia naszego Stowarzyszenia.


OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ PIERWSZEGO STOPNIA:

SZKOLENIE DRUGIEGO STOPNIA

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję naszego certyfikowanego szkolenia „Sala Doświadczania Świata: koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania” II stopnia. 

Jako polski oddział Międzynarodowego Towarzystwa Snoezelen ISNA-MSE, działając od lat na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji metody Snoezelen w naszym kraju, mamy nadzieję na nawiązanie i pogłębienie współpracy, intensywniejszej wymiany doświadczeń w gronie osób z pasją pracujących w Salach Doświadczania Świata. Cel ten przyświeca idei organizacji kolejnego stopnia naszego szkolenia certyfikowanego, które poza pogłębionym wejściem w praktyczne i teoretyczne obszary Snoezelen, ma przede wszystkim służyć wymianie i zbieraniu doświadczeń przeszkolonych osób, które praktykują Snoezelen zgodnie z jego założeniami, by wspólnie działać na rzecz rozwoju metody Snoezelen.


Treści sukcesywnie publikowane i aktualizowane na wortalu:

Regulamin Polskiego Stowarzyszenia Snoezelen wraz objaśnieniem kluczowych kwestii. * Przedstawienie Zarządu. * Zaproszenie do członkostwa i współdziałania w Stowarzyszeniu.* Informacje o szkoleniach. * Aktualności i ogłoszenia. * Podstawowa wiedza o Snoezelen (Sali Doświadczania Świata). Nieco historii i współczesnych trendów. * Światowy ruch Snoezelen: ISNA-MSE ( International Snoezelen Association-Multi Sensory Enviroment). * Snoezelen (Sala Doświadczania Świata w Polsce)  Aktywności: Spotkania, konferencje, szkolenia i wiele więcej. Przykłady udanych projektów .*  Pytania i odpowiedzi - porozmawiajmy o Sali Doświadczania Świata. *  Przedstawiamy przydatne publikacje o Snoezelen - polskie i zagraniczne (artykuły, rozdziały w wielotematycznych opracowaniach, książki).


A także:  Nota prawna: Nasze prawa i obowiązki.  RODO i polityka prywatności.


Telefon do ISNA-MSE Polska: +48 728 776 241