AKTUALNE INFORMACJE O SZKOLENIACH 

W KRAKOWIE I SZKOLENIACH WYJAZDOWYCH

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE PIERWSZEGO STOPNIA ISNA-MSE

Miejsce szkolenia: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków.

Szkolenia pierwszego stopnia w Krakowie:
17-18 września 2022
22-23 października 2022
19-20 listopada 2022 


zgłoszenia mailem: szkolenia@isna-mse.org.pl

Godziny szkolenia: sobota 10:00-18:00, niedziela 9:00-16.00.

PROGRAM SZKOLENIA:

sobota

10:00-11:30 Geneza i istota Snoezelen

11:45-13:15 Definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen

13:15-13:45 Lunch

13:45-15:15 Zasady metodyczne Snoezelen część I – teoretyczna

15:30-15:30 Zasady metodyczne Snoezelen część II – praktyczna (warsztat)

16:30-17:15 Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata

17:15-18:00 Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen 

niedziela

9:00-12:15 Planowanie Sali Doświadczania Świata dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat

12:15-12:45 Lunch

12:45-16:00 Planowanie zajęć w Sali Doświadczania Świata strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia – warsztat

W trakcie szkolenia wizyty studyjne we wzorcowych Salach Doświadczania Świata

KOSZT

Cena dla każdego uczestnika:  890 zł netto. (VAT ZW - finansowanie ze środków publicznych lub doliczony VAT 23%)

W cenie szkolenia:

- Materiały szkoleniowe (książka z DVD: „Snoezelen - Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. )

- Wyżywienie (serwis kawowy oraz obiady).

- Doradztwo i certyfikowany projekt Sali Doświadczania Świata (lub modernizacji już istniejącej) dla placówki.

POTWIERDZENIE:

Certyfikat ISNA-MSE POLSKA

Uczestnicy szkolenia zyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Salach Doświadczania Świata, dysponując wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z teorią i praktyką ISNA-MSE oraz wybranymi treściami kształcenia w ramach przedmiotu akademickiego „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata”.Szkolenie wyjazdowe w placówce: 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA: KONCEPCJA SNOEZELEN I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) - geneza i istota.

CZĘŚĆ II. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) - osiem zasad metodycznych.

CZĘŚĆ III. Sala Doświadczania Świata - aranżacja, sprzęt, wyposażenie.

CZĘŚĆ IV. Wykład / warsztat do wyboru przez placówkę.

Przykładowe tematy:

- Specyfika zajęć w Sali Doświadczania Świata z dziećmi.

- Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata.

- Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen.

- Zajęcia według scenariusza w Sali Doświadczania Świata.

KOSZT:

-  Cenę szkolenia ustalamy indywidualnie, zależnie od liczby uczestników i specyfiki szkolenia wynikającej z oczekiwań Zamawiającego.

Uwaga:

- Do cen netto doliczamy obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

- Jeżeli natomiast szkolenie będzie finansowane ze środków publicznych zgodnie z wytycznymi ustawy, to wtedy obowiązuje zwolnienie z VAT. A więc cena netto będzie równocześnie ceną brutto. W takim wariancie prosimy o nadesłanie mailem skanu oświadczenia - koniecznie przed terminem szkolenia. 

Termin płatności faktury VAT: do 14 dni po odbyciu szkolenia. Na życzenie zamawiającego możliwe jest również wcześniejsze wystawienie faktury proforma. Wtedy finalna fakturę VAT wystawiamy najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po otrzymaniu przelewu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

7 – 8 godzin z krótkimi przerwami dla wykładowcy i uczestników. Przerwy pomiędzy poszczególnymi modułami i / lub na życzenie uczestników.

Godzina rozpoczęcia do ustalenia, w przedziale 8:30 – 10:00.


 

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE DRUGIEGO STOPNIA    ISNA-MSE

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA: KONCEPCJA SNOEZELEN I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA. 

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE DRUGIEGO STOPNIA 

Pod patronatem AWF w Krakowie - Instytut Nauk Stosowanych

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

DZIEŃ I [Piątek 16:00-20:00]

BLOK I - Terapeuta w Snoezelen:

- Niedyrektywność komunikacji w Sali Doświadczania Świata

- Głos i narracja w Sali Doświadczania Świata

- Sensoryczne opowieści w sesjach tematycznych i swobodnych

Warsztat w Sali Snoezelen: preferencja sensoryczna, narracje polisensoryczne, sesja Snoezelen i relaksacja

 

DZIEŃ II [Sobota 9:00-18:00]

BLOK II - Formy i rodzaje Snoezelen

BLOK III - Prezentacje i analiza materiałów uczestników

BLOK IV - Dokumentacja przydatna do planowania i prowadzenia zajęć

 

DZIEŃ III [Niedziela 9:00-16:00]

Warsztat w Sali Snoezelen: odczuwanie Snoezelen przez różne grupy odbiorców

BLOK V - Praca w Sali Doświadczania Świata z różnymi grupami odbiorców

Warsztat w Sali Snoezelen: Sensoryczna metafora drogi

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- ukończenie szkolenia certyfikowanego Snoezelen I stopnia prowadzonego przez trenerów ISNA-MSE Polska

- minimum 6 miesięcy praktyki w pracy w Sali Doświadczania Świata po szkoleniu I stopnia

- przygotowanie i przesłanie zadania kwalifikacyjnego na minimum 3 tygodnie przed szkoleniem

 

ZADANIE KWALIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA SNOEZELEN II STOPNIA:

1. Materiał z przeprowadzonych zajęć (scenariusz/przebieg sesji swobodnej, nagranie/zdjęcia przeprowadzonej sesji indywidualnej lub grupowej - każdy z uczestników szkolenia osobno):

- Przedstawienie uczestnika/uczestników zajęć (wiek, diagnoza, potrzeby)

- Uzasadnienie wyboru rodzaju sesji (według scenariusza lub swobodna; indywidualna lub grupowa)

- Omówienie przebiegu zajęć m.in. aranżacja przestrzeni, wykorzystanie sprzętów, przygotowane aktywności sensoryczne, zaobserwowane momenty kluczowe, problemy, efekty

2. Zaprezentowanie Sali Snoezelen w placówce

(wspólne, jeżeli jest więcej uczestników szkolenia z jednej placówki) Czas całej prezentacji 15-20 minut

 

TRENERZY ISNA-MSE POLSKA (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen):

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann - Międzynarodowy Specjalista Snoezelen, Międzynarodowy Nauczyciel Snoezelen

mgr Paula Bagińska - Międzynarodowy Specjalista Snoezelen

dr Agnieszka Jędrzejowska - Międzynarodowy Specjalista Snoezelen 

TERMIN: 2-4 grudnia 2022

MIEJSCE:

Powiatowy Zespól Szkól i Placówek Specjalnych, ul. Bankowa 8, 59-700 Bolesławiec

KOSZT:

1335 zł netto  (w cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, wyżywienie (serwis kawowy, obiady), prezentacja terapeuty i placówki na stronach oraz ISNA-MSE Polska – Polskiego Stowarzyszenia Snoezelen oraz Polskiego Centrum Snoezelen.

 

Zapisy:

ISNA-MSE Polska – Polskie Stowarzyszenie Snoezelen

szkolenia@isna-mse.org.pl

+48 728 776 241

Polskie Centrum Snoezelen

biuro@centrumsnoezelen.pl

+48 795 624 045, +48 600 976 523