Rozdział o Snoezelen
w specjalistycznym podręczniku PZWL Wydawnictwo Lekarskie


Snoezelen - Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty

NAKŁAD WYCZERPANY

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Miejsce i rok wydania: Wrocław 2013

Format: 176 x 250 mm

Liczba stron: 352

Oprawa: kartonowa

Cena: 79 zł + koszty wysyłki


Przykładowe strony


Prace licencjackie i dyplomowe

AWF w Krakowie

Promotor: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Praca licencjacka: Wykorzystanie metody Snoezelen z dzieckiem z upośledzeniem rozwoju psychoruchowego na przykładzie opisu przypadku. (2018) 

Praca licencjacka: Zastosowanie metody Snoezelen w terapii zajęciowej z pacjentami demencyjnymi. (2018) 

Praca licencjacka: Wpływ metody Snoezelen na samopoczucie 27-letniej kobiety z MPD – opis przypadku. (2018) 

Praca licencjacka: Zastosowanie Snoezelen jako metody terapii zajęciowej w pracy z osobami autystycznymi (2018) 

Praca licencjacka: Zastosowanie metody Snoezelen u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (2016) 

Praca licencjacka: Zastosowanie metody Snoezelen z dziećmi autystycznymi. (2016) 

Praca magisterska: Ocena poziomu funkcjonowania Sal Doświadczania Świata (pomieszczeń Snoezelen) w Polsce na wybranych przykładach. (2018)