Pracownia Naukowo-Badawcza
Zakład Terapii Zajęciowej Sensorycznej
Instytut Nauk Stosowanych