dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Prezes Zarządu ISNA-MSE POLSKA Środowiska Polisensoryczne (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen)

Międzynarodowy Nauczyciel Snoezelen

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen

Bezpośredni kontakt mailowy: 

ekspert@isna-mse.org.pl


Z twórcą metody Snoezelen – Adem Verheulem


Certyfikat: Międzynarodowy Nauczyciel Snoezelen

 

Przekazywanie wiedzy o metodzie Snoezelen

- Mając na celu udostępnienie wiedzy o Snoezelen w Polsce dr Smrokowskiej-Reichmann udało się uzyskać licencję na samodzielne przetłumaczenie na język polski i wydanie książki twórców Snoezelen: Jana Hulsegge i Ada Verheula - „Snoezelen - Een andere Werled". Książka ukazała się w 1993 roku pod tytułem „Snoezelen nieco inny świat". W związku z tą publikacją dr Smrokowska-Reichmann zaproponowała polską nazwy metody Snoezelen: Sala Doświadczania Świata. Ten termin wszedł na stałe do obiegu publicznego, w środowisku terapeutycznym i pedagogicznym w Polsce. 

- W 2009 roku prof. Aleksandra Zawiślak napisała książkę „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój". Znaczna część tego opracowania - co zresztą zostało podkreślone przez autorkę w książce - mogła powstać dzięki konsultacjom prowadzonym przeze wiele tygodni z dr Smrokowską- Reichmann. Autorka potwierdziła jej pionierską rolę w zakresie wprowadzenia i implementowania metody w Polsce.

- Dr Smrokowska-Reichmann prowadziła w roli głównego wykładowcy:

I Forum Terapeutów Sali Doświadczania Świata „Terapia w Sali Doświadczania Świata - teoria i praktyka", (Wrocław, 31.01.2013),

oraz II Forum Terapeutów „Nasz podopieczny w Sali Doświadczania Świata - problemy i rozwiązania" (Wrocław, 15-16.01.2014).

- Napisała pierwsze - i jak na razie jedyne w języku polskim - obszerne (344 s.) kompleksowe opracowanie poświęcone metodzie Snoezelen: „Snoezelen - Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty", Wrocław 2013.

- Pełni funkcję kierownika Pracowni Naukowo-Badawczej Snoezelen, wchodzącej w skład Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego na AWF w Krakowie. Pracownia posiada znak jakości ISO. Wprowadziła przedmiot Snoezelen do programu studiów terapii zajęciowej, a także zorganizowała otwarcie pierwszej w Polsce pracowni Snoezelen na wyższej uczelni, za co dwukrotnie otrzymała wyróżnienie honorowe od dwóch kolejnych rektorów AWF.

- Popularyzowała wiedzę o metodzie Snoezelen w radiu (Radio Kraków, audycja Przed Hejnałem) oraz prasie (wywiad dla miesięcznika „CHARAKTERY").

Akademicka działalność dydaktyczna - przedmiot Snoezelen

- Adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej Sensorycznej, Instytut Nauk Stosowanych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF w Krakowie.

- Wykładowca przedmiotów akademickich „Snoezelen - Sala Doświadczania Świata" i „Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej" na studiach licencjackich i magisterskich na kierunku Terapia Zajęciowa oraz na kierunku Fizjoterapia.

- Kierownik Pracowni Naukowo-Badawczej Sala Doświadczania Świata (Sala Snoezelen) w ramach Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego AWF w Krakowie.

- Międzynarodowy specjalista Snoezelen i międzynarodowy nauczyciel Snoezelen z ramienia International Snoezelen Association - Multi Sensory Environment (ISNA-MSE).

- Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich, między innymi z obszaru metody Snoezelen. Promotor pomocniczy dwóch doktoratów z dziedziny Snoezelen.

- Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych na kierunku Terapia Zajęciowa w ramach przedmiotu „Diagnostyka funkcjonalna i metody specjalne" - Katedra Terapii Zajęciowej, AWF w Warszawie.

Edukacyjne projekty międzynarodowe z zakresu Snoezelen

XVI Światowy Kongres Snoezelen

- Na XVI. Światowym Kongresie Snoezelen ISNA-MSE w Pradze (17 -18.10.2019), wygłoszenie na zaproszenie organizatorów wykładu zatytułowanego Snoezelen development in Poland – connecting training courses, therapeutic practice and academic research

Międzynarodowy Projekt Support of the Snoezelen concept and its integration into niversity educat/on finansowany ze środków Komisji Europejskiej (9.01.2020-31.08.2023), KA203

- Pełnienie funkcji krajowego kierownika projektu.

- Praca nad metodologią projektu.

- Opracowanie i publikacja monografii oraz artykułów z zakresu metody Snoezelen.

- Zaprojektowanie kursu Snoezelen dla studentów mobilnych na poziomie międzynarodowym.

- Prowadzenie warsztatów dla profesjonalistów i innych zainteresowanych Snoezelen.

Publikacje Snoezelen

- Autorka pierwszego w Polsce licencjonowanego tłumaczenia książki Ada Verheula i Jana Hulsegge „Snoezelen, nieco inny świat".

- Wyłączna autorka specjalistycznej monografii dotyczącą teorii i praktyki terapii Snoezelen „Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty", Wrocław 2013.

- Współautorstwo podręcznika „Terapia zajęciowa w geriatrii" (PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017), część: „Innowacyjne metody pracy z seniorami w późnym stadium demencji". Omówiona tam koncepcja Person-Centered-Care oraz techniki walidacyjne umożliwiają między innymi efektywne zajmowanie się pacjentem z otępieniem również w Snoezelen (Sali Doświadczania Świata).

- Autorka rozdziałów w pracy zbiorowej „Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną" (PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018), między innymi rozdział: „Środowiska polisensoryczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie metody Snoezelen (MSE)".

- Ocena pionierskiej działalności dr Smrokowskiej-Reichmann w dziedzinie propagowania metody Snoezelen - patrz monografia dr Aleksandry Zawiślak „Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój", Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009.