AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - KOMUNIKATY


PIERWSZE POWAKACYJNE SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI

ISNA-MSE POLSKA (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen – Sala Doświadczania Świata). Absolwenci pierwszego powakacyjnego certyfikowanego szkolenia I stopnia, Kraków 16-17.09.2023. Dziękujemy za Wasz udział – życzymy wielu sukcesów w Snoezelen!

ISNA-MSE POLAND (Polish Snoezelen Association). Graduates of the first post-summer 1st level certified training course, Krakow 16-17.09.2023 Thank you for your participation - we wish you much success with Snoezelen!


NOWY PODRĘCZNIK DLA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I STOPNIA

Uczestnicy wrześniowego certyfikowanego szkolenia ISNA-MSE POLSKA byli pierwszą grupą, która otrzymała zupełnie nowe „Materiały szkoleniowe”. Zostały przygotowane specjalnie dla tego kursu.