JAK DOSZŁO DO NAPISANIA TEJ KSIĄŻKI?

W sierpniu 2023 roku dobiegł końca międzynarodowy projekt badawczy „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education” (2020-1-CZ01-KA203-078267) trwający od 2020 roku w ramach programu Erasmus+ i współfinansowany przez Komisję Europejską.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie brała udział w projekcie wraz z Uniwersytetem w Opavie (Czechy) oraz Uniwersytetem w Lleida (Katalonia). Kierownikiem krajowym projektu była dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, a członkami zespołu dr Anna Bukowska i mgr Dorota Kurbiel.

Trzy lata projektu były pracowite i bardzo owocne. Wypełniały je regularne i wielokrotne spotkania, kolejno w każdym z trzech krajach uczestniczących w projekcie. Organizowaliśmy wzajemne wizyty studentów i wykładowców, wykłady i ćwiczenia, a także prowadzenie warsztatów i szkoleń dla osób spoza uczelni zainteresowanych metodą Snoezelen.

Uwieńczeniem projektu było napisanie i wydanie po pozytywnych recenzjach anglojęzycznego podręcznika akademickiego. Każda z części tej publikacji ukazuje metodę Snoezelen z osobnej perspektywy. W przypadku Polski jest to perspektywa terapii zajęciowej, w przypadku Czech – pedagogiki specjalnej, a w przypadku Katalonii – perspektywa psychologii.

Jest to pierwsza tego typu książka w skali Europy. Prezentowany podręcznik adresowany jest nie tylko do osób związanych ze szkolnictwem wyższym, ale także do terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych i psychologów, którzy chcieliby wykorzystać w swojej pracy możliwości, jakie daje metoda Snoezelen.


PODRĘCZNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM: 

IMPLEMENTATION OF SNOEZELEN-MSE IN THE CZECH REPUBLIC, POLAND AND CATALONIA

(Wdrożenie Snoezelen-MSE w Czechach, Polsce i Katalonii)

 

Podręcznik w pliku PDF dostępny bezpłatnie!
WARIANT 1: Do pobrania poniżej (link do strony czeskiej:
 

WARIANT 2: Pobieram książkę bezpośrednio z ISNA-MSE POLSKA:

IMPLEMENTATION OF SNOEZELEN-MSE.pdf

AD VERHEUL, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL SNOEZELEN

- fragmenty przedmowy do książki (tłumaczenie)

W ciągu ponad 45 lat koncepcja Snoezelen stała się fenomenem znanym na całym świecie. Po wpisaniu w różnych wyszukiwarkach słowa „Snoezelen” uzyskuje się ponad 500 000 trafień w ponad 26 językach. Kiedy mój kolega Jan Hulsegge i ja rozpoczęliśmy w 1974 roku tworzenie pierwszej przestrzeni Snoezelen w Centrum De Hartenberg w Ede, w Holandii, nawet sobie nie wyobrażaliśmy, że ta prosta działalność przerodzi się w znany na całym świecie fenomen. Zainspirował nas "pasywny świat" osób z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną, świat, w którym nie działo się wiele więcej niż leżenie w łóżku przez cały dzień. (…) Zaczęliśmy szukać prostych rozwiązań, aby uczynić ten pasywny świat bardziej urozmaiconym i atrakcyjnym. (…)

Obecnie na całym świecie przeprowadzono i prowadzi się wiele badań naukowych nad efektami stosowania Snoezelen u osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób starszych z demencją. Wyniki są bardzo pozytywne (…) Intensywna współpraca międzynarodowa przyczyniła się do badań naukowych odbywających się w około 48 krajach z udziałem około 28 uniwersytetów. (…)

Ta książka pokazuje szeroką współpracę między naukowcami i profesjonalistami z różnych krajów, podjętą w celu uzyskania szerszego obrazu efektów i różnic stosowania Snoezelen u osób z niepełnosprawnościami. Książka ta jest również podręcznikiem dla każdego, kto chce zagłębić się w Snoezelen i zawiera wskazówki do stosowania Snoezelen w codziennej praktyce. Zapewnia solidne podstawy teoretyczne dla zjawiska Snoezelen, a także dostarcza wielu praktycznych informacji. Chciałbym pogratulować autorkom tej książki. Pokazały różnice w metodzie pracy Snoezelen w różnych krajach. Przygotowały obszerny materiał związany z dalszym rozwojem Snoezelen.

MAURITS EIJGENDAAL, PREZES ISNA-MSE.ORG

- fragmenty przedmowy do książki (tłumaczenie)

Książka, którą zamierzają Państwo przeczytać, dotyczy używania zmysłów. Wszyscy jesteśmy czującymi istotami i doświadczamy siebie, świata, naszego życia i uczestnictwa w społeczności poprzez nasze zmysły. Pięć zmysłów jest "oknem do mózgu" i komunikuje się z układem nerwowym, który rozwija się przez całe życie. Ciągły przepływ danych uzyskiwanych przez nasze zmysły pozwala mózgowi interpretować nasze otoczenie, dając nam ważne narzędzia do przetrwania i zdolności do rozwoju. (…)

Snoezelen-MSE można używać na wiele różnych sposobów.

Bardzo zdolne autorki tej książki, Kateřina Janku (red.), Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Ramona Ribes Castells i María José Cid Rodriguez, w ramach europejskiego projektu zebrały i opracowały wiedzę, szczególnie istotną dla osób pracujących w terapii.

Książka jest przekonująca i z pewnością może zainspirować nas do efektywnej pracy, dzięki której osoby, którym służymy, będę rozwijać się w relacji z personelem i środowiskiem, zamiast być tylko pasywnymi odbiorcami leczenia i terapii.

Dlatego ISNA-MSE.ORG jest wdzięczna za napisanie tej książki i zaleca wszystkim naszym obecnym nauczycielom na całym świecie korzystanie z niej podczas certyfikacji studentów w naszym zatwierdzonym programie certyfikacji ISNA-MSE.


Międzynarodowy Projekt Badawczy