mgr Paula Jaśkiewicz

Wiceprezes Zarządu ISNA-MSE POLSKA Środowiska Polisensoryczne (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen)

Międzynarodowy Specjalista Snoezelen

Kontakt bezpośredni: 795 624 045     

biuro@centrumsnoezelen.pl


Wiceprezes Zarządu ISNA-MSE POLSKA Środowiska Polisensoryczne (Polskie Stowarzyszenie Snoezelen), a jednocześnie jego współtwórczyni i współzałożycielka Międzynarodowy Specjalista Snoezelen (kwalifikacje zdobywająca na szkoleniach i konferencjach u międzynarodowych pionierów Snoezelen w Holandii i Niemczech w tym samego twórcy metody – Ada Verheula) Pedagog specjalny oraz nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Dyrektor Polskiego Centrum Snoezelen zajmującego się profesjonalnym projektowaniem i wyposażaniem Sal Doświadczania Świata oraz współorganizowaniem szkoleń i inicjatyw podejmowanych przez ISNA-MSE Polska.


Działalność Snoezelen

Od 2010 roku terapeutka i pasjonatka metody Snoezelen. Prowadzi indywidualne zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami, dziećmi i młodzieżą w doświadczeniu choroby nowotworowej w szpitalu onkologicznym oraz tematyczne zajęcia dla grup zorganizowanych (przeprowadzone projekty i cykle zajęć grupowych dla dzieci w wieku 0,5-3 lata wraz z rodzicami, grup przedszkolnych i szkolnych, dzieci i młodzieży z MPD oraz ze spektrum autyzmu) Poza intensywną i wielogodzinną praktyką wiedzę o Snoezelen zdobywająca na szkoleniach i konferencjach międzynarodowych w tym u pionierów Snoezelen w Holandii i Niemczech oraz samego twórcy metody – Ada Verheula. Swoimi doświadczeniami dzieli się od 2014 roku ze środowiskiem terapeutycznym podczas konferencji i prowadzonych szkoleń z zakresu metody Snoezelen. Zorganizowała i współprowadziła 36 dwudniowych szkoleń certyfikowanych z metody Snoezelen – Sali Doświadczania Świata we współpracy/pod patronatem AWF w Krakowie (łącznie przeszkolonych blisko 700 terapeutów) oraz 42 szkolenia kadr w placówkach posiadających lub planujących założenie Sali Doświadczania Świata. Współorganizatorka i prelegentka 5 ogólnopolskich konferencji poświęconych metodzie Snoezelen, Zajmuje się profesjonalnym aranżowaniem Sal i doborem ich wyposażenia dla konkretnych grup odbiorców (objęła pomocą doradczą wraz z projektem, wizualizacją i analizą wyposażenia blisko 200 placówek w Polsce, a pod jej okiem powstało już około 60 wzorcowych Sal Doświadczania Świata wyposażonych przez Polskie Centrum Snoezelen).


Doświadczenie zawodowe

Wykształcenie pedagogiczne uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim gdzie prowadziła również jako wykładowca w Instytucie Pedagogiki zajęcia z zakresu metod terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz teoretycznych i metodycznych podstawy pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w szkole specjalnej, pisząc i prowadząc projekty zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, zakładając i prowadząc świetlicę terapeutyczną oraz centrum terapii, a także będąc dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Poza International Qualification Snoezelen ISNA-MSE International Snoezelen Association-Multi Sensory Enviroment (2017: Andernach w Niemczech, Ede w Holandii gdzie uzyskała tytuł Międzynarodowego Specjalisty Snoezelen i kwalifikacje do prowadzenia wykładów/szkoleń Snoezelen) ukończyła liczne szkolenia dodatkowe, m.in.: Terapia Integracji Sensorycznej I° i II°, Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń C.Delacato, Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne I°, Terapia Neurotaktylna I°, Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard, Komunikacja Alternatywna II°, Makaton I°, Język Migowy III°, Polski Język Migowy (PJM) I°, Felinoterapia, certyfikowany felinoterapeuta, Inkluzja Międzynarodowo, Rehabilitacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu, Napady złości u osób w spektrum - jak reagować? Jak wspierać? Koncepcja pracy The Son-Rise Program Aktualnie wiceprezes ISNA-MSE Polska oraz Dyrektor Polskiego Centrum Snoezelen zajmującego się profesjonalnym projektowaniem i wyposażaniem Sal Doświadczania Świata, a także współorganizowaniem szkoleń i inicjatyw podejmowanych przez ISNA-MSE Polska. Od 2010 roku nieprzerwanie praktyk Snoezelen (Sali Doświadczania Świata) i terapeuta pedagogiczny aktualnie związany z Przylądkiem Nadziei we Wrocławiu (Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową") oraz oławskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Tęcza. Z zamiłowania od 11 lat współprowadząca i drużynowa 6 Drużyny Harcerskiej „Tęczowy Szlak” dla osób z niepełnosprawnościami.


Publikacje

Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego, [w:] Dyskurs emancypacyjny w pedagogice specjalnej cz. 2, red. B. Cytowska, P. Plichta, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 11.
Snoezelen - Sala Doświadczania Świata, „Poradnik Autystyczny” 2015, nr 1.
Doświadczanie i odkrywanie tajemniczego świata Sali Snoezelen [w:] Dziecko niepełnosprawne, dziecko niezwykłe. Informator o formach wsparcia dla dzieci z dysfunkcją neurologiczną, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza, Oława 2014.


Wystąpienia i konferencje

21.10.2019 r. Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Osób z MPD w Zakopanem. Udział czynny: - Wykorzystanie polisensorycznych oddziaływań w Sali Doświadczania Świata w pracy z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 17-

18.10.2019 16. Międzynarodowa Konferencja ISNA (XVI International Snoezelen-MSE Congress) w Pradze

24.05.2018 r. Seminarium: "Nadmiar wrażeń czy niedostatek bodźców - sytuacja dziecka szkolnego w XXI wieku" w i dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Organizacja i udział czynny: - Snoezelen-Sala Doświadczania Świata: polisensoryczna przestrzeń sprzyjająca budowaniu relacji z podopiecznym

26.04.2018 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wielozmysłowy świat dziecka - Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii” w Olkuszu. Współorganizacja i udział czynny: - Metoda Snoezelen - wspieranie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata

25.09.2017 r. II Konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych: "Nic o nas bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości" organizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Współorganizacja, moderator i udział czynny: - Nieprzetarty szlak – przyjaźń, przygoda, odkrywanie własnych możliwości  

20-21.05.2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)" we Wrocławiu pod patronatem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizacja i udział czynny: - Sala Doświadczania Świata – polisensoryczna przestrzeń sprzyjająca osobom ze spektrum autyzmu - wykład - Profesjonalizacja i popularyzacja metody Snoezelen w Polsce - wykład - Planowanie Sali Doświadczania Świata: dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia - warsztaty

28-29.10.2016 r. Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Pedagogika – podejście – terapia” pt. „Terapia i postępowanie z dziećmi o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej” w Wierzbicach. Udział czynny: - Metoda Snoezelen - wspieranie kompetencji emancypacyjnych osób z głęboką niepełnosprawnością w Salach Doświadczania Świata

27.10.2016 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wielozmysłowy świat dziecka - Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii” w Katowicach. Współorganizacja i udział czynny: - Snoezelen w przedszkolu i szkole - czy dziecko zdrowe też potrzebuje Sali Doświadczania Świata

8.06.2016 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Psychogeriatria – wyzwaniem terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej” w Chrzanowie. Współorganizacja i udział czynny: - Działania na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji metody Snoezelen w Polsce

24.10.2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego” Współorganizacja

9-11.10.2015 r. 13. Międzynarodowa Konferencja ISNA (International Snoezelen Association) w Einbeck: „Snoezelen - Endless possibilities, a common path forward”. Udział w warsztatach i wykładach zbierających doświadczenia zagranicznych terapeutów, poruszających tematykę: -Snoezelen dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną -Snoezelen i demencja -Snoezelen dla dzieci w wieku przedszkolnym -Snoezelen dla rodzin z małymi dziećmi, możliwości i doświadczenia -Snoezelen w szkołach dla młodzieży w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych -Snoezelen dla osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami w zachowaniu -Snoezelen dla budowania zespołu

16.09.2015 r. I Konferencja z cyklu Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych: "Wyzwania emancypacyjne w przestrzeni edukacyjnej i pomocowej", organizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Udział czynny: - Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego

16.03.2015 r. Konferencja zorganizowana w i dla Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu: „Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i możliwości jej zastosowania.”

18.11.2014 r. III Konferencja naukowo - metodyczna z cyklu „Żyć razem, a nie obok siebie” pt. „Sale Doświadczania Niepełnosprawności – Szkoła Oczami Dziecka” w Opolu. Udział czynny: Fikcja czy możliwa rzeczywistość szkolna -Sala Doświadczania Świata dla różnych grup odbiorców. Idea Snoezelen i możliwości jej zastosowaniaCertyfikat Międzynarodowy Specjalista Snoezelen