NIE POZWÓL, ABY CIĘ OSZUKANO!

Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) przynosi efekty terapeutyczne i pedagogiczne, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
1. Przestrzeń Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) zostanie poprawnie zaaranżowana i wyposażona.
2. Osoba prowadząca zajęcia w Sali Doświadczania Świata będzie posiadała odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metody Snoezelen.  
Misją ISNA-MSE POLSKA jest pomoc w prawidłowym, bezpiecznym i przynoszącym optymalne korzyści stosowaniu metody Snoezelen.  
Poprawnie realizowana metoda Snoezelen posiada wręcz nieograniczony potencjał terapeutyczny, pedagogiczny i relaksacyjny, który można wykorzystać z różnymi grupami odbiorców.
Natomiast błędne stosowanie metody Snoezelen przynosi wiele bardzo poważnych zagrożeń: przede wszystkim dla uczestnika zajęć, ale także dla osoby prowadzącej zajęcia.
Czujemy się zobligowani do złożenia następującego Oświadczenia:

Ostatnio pojawiają się rozmaite oferty prowadzenia kursów i warsztatów z dziedziny terapii Snoezelen. Bardzo często punkty programu tych kursów i warsztatów są identyczne lub łudząco zbieżne z programem szkoleń, które zostały opracowane i są prowadzone przez nasze Stowarzyszenie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie udzielaliśmy pozwolenia na wykorzystywanie naszego programu żadnej organizacji, podmiotowi gospodarczemu. czy osobie fizycznej. Opracowane przez nas programy stanowią naszą własność intelektualną.

Zwracamy uwagę na, że osoby prowadzące tego rodzaju kurs czy warsztaty nie posiadają kwalifikacji nadanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie ISNA-MSE Środowiska Polisensoryczne.

Chcemy podkreślić, że aby prowadzić jakiekolwiek szkolenie certyfikowane przez ISNA-MSE należy posiadać kwalifikacje Międzynarodowego Specjalisty i Międzynarodowego Nauczyciela Snoezelen przyznane przez ISNA-MSE. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość wiedzy przekazywanej podczas wszelkich tego rodzaju kursów i warsztatów, a tym bardziej nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje błędnego nauczania.

Podkreślamy również, że uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i warsztatu nie jest równoznaczne z posiadaniem certyfikatu szkolenia naszego Stowarzyszenia.