PROFESJONALNOŚĆ

Dlaczego do wortalu o metodzie Snoezelen wprowadzona została zakładka profesjonalność

Bowiem zbyt często spotyka się absolutnie nieprofesjonalne podejście do metody Snoezelen, i to zarówno jako propozycji terapeutycznej, formy stymulacji polisensorycznej, aktywizowania czy nawet po prostu oferty spędzania wolnego czasu. Aby ustrzec się błędów, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie: 

- aranżacji przestrzeni oraz doboru sprzętów do Sali Doświadczania Świata, i to w zależności od specyfiki danej grupy podopiecznych (inaczej wygląda prawidłowa Sala Doświadczania Świata dla osób ze spektrum autyzmu, inaczej dla seniorów z demencją, inaczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, inaczej dla dzieci zdrowych w wieku przedszkolnym itd.)

- prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata (zajęcia jednego typu, np. tematyczne, mogą sprawdzić się z jedną grupą odbiorców, ale dla innej grupy będą całkowicie nieadekwatne, a nawet szkodliwe, ci odbiorcy będą bowiem wymagali zajęć swobodnych)

- prawidłowego rozumienia i stosowania zasad metody Snoezelen (dzięki czemu można będzie zrealizować powyższe dwa punkty)

Metoda Snoezelen posiada ogromny potencjał terapeutyczny, pedagogiczny, stymulacyjny, aktywizujący, relaksacyjny. Pod warunkiem, że naprawdę wiemy, jak z niej korzystać. Bez tej wiedzy Sala Doświadczania Świata może stać się przestrzenią niebezpieczną dla uczestnika błędnie prowadzonych zajęć, ale też dla osoby prowadzącej te zajęcia.

Dlatego warto uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Stowarzyszenie ISNA-MSE Polska a zarazem pod patronatem naukowym Katedry Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie. ISNA-MSE Polska jako krajowy oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE pozwala uzyskać jedyny w Polsce certyfikat dokumentujący poprawne przygotowanie do zajmowania się podopiecznym w Snoezelen. Patronat naukowy wyższej uczelni stanowi dodatkową gwarancję jakości.


Zdobywanie kwalifikacji w światowym centrum Snoezelen